Letní tábor pro dospělé 2016

V roce 2016 byl organizován v pořadí druhý rořník tábora pro účastníky 18+. Seznam přihlášených čítal asi 40 zaregistrovaných a přes rozličné profese a věkové složení členstva bylonavýsost jasné, že společným jmenovatelem této výpravy bude opět dobrá nálada, pohový táborový program a klidné prostředí Babylonu u Domažlic. 
Zde naleznete kompletní fotogalerii: